การเปลี่ยนชื่อ ให้กดที่ชื่อของเราที่ใช้เข้ามานะครับ
เข้าห้องแชทเมาท์ซิ่ง
Prelude Thailand Music Station By DJ.Bobby (ขณะนี้เปิดสถานีแล้วครับ)
Seed F.M. 97.5 Mhz