แกลลอรี่ Prelude Thailand
แกลลอรี่ งานครบรอบ 3 ปี PreludeThailand
ถ่ายรูปลงหนังสือ AutoMobil Racing 2 พฤศจิกายน 2551